Aktuality

Květná neděle 2018

Srdečně Vás zveme na Květnou neděli 25.3.2018. Procesí s oslicí Amálkou a ratolestmi vyjde ve 14,30 hod od kapličky sv. Anny v Sudíně. V 15,00 hod začne mše v kapli sv. Kříže v Bačetíně za doprovodu schóly z Nového Hrádku.

Muzikál Kleopatra s Kounovem

Obec Kounov pořádá zájezd na muzikál Kleopatra do divadla Broadway. Autobus odjíždí ze zastávky v Kounově ve 13 hod v sobotu 7.4.2018. Dále bude nabírat účastníky na zastávkách v Rozkoši, na Hlukách, v Šedivinách a v  Bačetíně. Autobus je hrazen obcí Kounov. Zájemci se mohou závazně hlásit na OÚ v Kounově, kde bude také vybíráno vstupné. Cena vstupenky je 400,- Kč.

Pozvánka na 24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva

24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Bačetín se uskuteční ve středu 14.3.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání je vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce.

Pozvánka

 

na 24. zasedání Obecního zastupitelstva obce Bačetín, které se bude konat

ve středu 14.3.2018 od 17,00 hod

zasedacví místnosti (budova OÚ)

 

 

Program jednání :

 

1.      Schválení programu jednání

2.      Kontrola usnesení z minulého VZ

3.      Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ

4.      Smlouva o právu provést stavbu a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

5.      Smlouvy o prodeji pozemků dle Záměrů

6.      Žádost o odkoupení obecních pozemků

7.      Žádost o směnu pozemků

8.      Žádost o příspěvek ZŠ Trivium Plus Dobřany

9.      Žádost o příspěvek Region Orlicko-Třebovsko - Cykloglacensis

10.  Žádost o  příspěvek Kultura RK - knihovna

11.  Zrušení Záměru o prodeji přívěsného vozíku

12.  Záměr o prodeji hasičské Avie

13.  Projekt Živá zahrada (MŠ Bačetín)

14.  Pronájem sálu v hospodě Bačetín

15.  Rozpočtové změny

16.  Různé  

17.  Diskuse

 

 

Gabriela Prýmusová                                  starostka

Obecní knihovna Bačetín

8.3. a 29.3.2018 bude knihovna uzavřena. Omlouváme se za komplikace.

WINTER CLASSIC

HC Bačetín vs HC Kounov

Hokejové utkání "O pohár starostů" se uskuteční 4.3.2018 od 14,00 hod na rybníku u školky v Bačetíně.
Registrace hráčů bude uzavřena těsně před utkáním. Na soupisce mohou být pouze hráči žijící v obcích Kounov a Bačetín, na věku a pohlaví nezáleží!!!
Bude se hrát ve dou kategoriích - Dospělí a Děti
Něco teplého k pití bude zajištěno... možná i k snědku...
Akce se bude konat pouze v případě, že vydrží kvalita ledu. V případě nepřízně počasí bude dán náhradní termín na zimním stadionu.
Takže vezměte brusle, hokejky, trumpety, transparenty a přijďte fandit svému týmu!!!

Jste zde: Home Aktuality